Certifikáty

Spoločnosť Progast, spol. s r.o. je držiteľom nasledovných certifikátov:

IFS Food Version 7 : Medzinárodný štandard pre auditovanie kvality

 

HALAL certifikát : Povolenie od islamského certifikačného orgánu

 

EN ISO 9001 : 2016 : Systém manažérstva kvality

© 2024, Progast, All Rights Reserved
© 2024, Progast, All Rights Reserved
© 2024, Progast, All Rights Reserved