Spoločnosť PROGAST

 

TRADÍCIA OD ROKU 1991

Od svojho vzniku v r. 1991 sa orientuje na spracovateľov mäsa: veľko- i malovýrobcov mäsových výrobkov a konzerv, výrobcov polotovarov.

Dodáva výrobky veľko- i maloodberateľom z vlastných skladov i prostredníctvom dealerskej siete tak doma ako aj v zahraničí.

 

NAJMODERNEJŠIE TRENDY A TECHNOLÓGIE

Uvedené zabezpečuje spoločnosť Progast neustálym kontaktom so zákazníkmi a ich potrebami, sústavnou aplikáciou najmodernejších trendov potravinárskych technológií a gastronomických postupov v každodennej praxi, pri vývoji a nákupe ingrediencií.

 

KOMPLETNÝ TECHNOLOGICKÝ SERVIS

Spoločnosť poskytuje zákazníkom technologický servis formou vypracovávania
a predkladania receptúr, zaučenie personálu priamo vo výrobnom podniku, prípadne formou školení, konzultácií atď. Na prianie zákazníkov vypracováva spoločnosť Progast nové technologické postupy a výrobné programy (napr. programy zefektívňovania výroby, diétne a detské výrobky, nové výrobky všeobecne, bioprogram a pod.).

 

STRIKTNÁ KONTROLA KVALITY

Všetky dodávané prísady prechádzajú prísnou kvalitatívnou kontrolou, vrátane nakupovaných surovín od overených renomovaných dodávateľov.

 

 

 

KONCENTRÁCIA NA VÝVOJ A KVALITU

Spoločnosť Progast dáva veľký dôraz na vývoj a laboratórnu kontrolu vstupných surovín i hotových výrobkov. Na to slúži zariadenie laboratória, ktoré denne kontroluje kvalitu produktov po mikrobiálnej, chemickej i fyzikálnej stránke.

 

CERTIFIKÁTMI PODLOŽENÁ KVALITA

Moderné strojné zariadenie, dokonalá hygiena výroby a skladovania, laboratórna kontrola, používanie osvedčených a neustále kontrolovaných receptúr výroby prísad,
to všetko je v súlade s certifikáciou podľa noriem kvality IFS Food Version 7, EN ISO 9001 : 2016 a pod systémom kontroly HACCP.

Vážiť – merať – počítať – poznať – kontrolovať – hodnotiť

Toto sú zásady, ktorými sa riadi spoločnosť Progast.

Naším cieľom je byť úspešným dodávateľom

prísad pre spokojných zákazníkov.

© 2024, Progast, All Rights Reserved
© 2024, Progast, All Rights Reserved
© 2024, Progast, All Rights Reserved